admin

Družba Kovan d.o.o. je pridobila sredstva po Javnem razpisu OP20.03.01.086/4 – COVID – 19 javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih. Cilj operacije je, da družba ohrani število zaposlenih (24). Družba je na dan 31.08.2021 ta cilj presegla, saj je v družbi trenutno na dan 31.08.2021 30 zaposlenih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si/